Coachning

Coachning är en effektiv metod för att strukturera dina tankar och bli mer fokuserad. Med stöd från coachen inventerar du dina styrkor och utformar strategier för att uppnå dina mål. När du formulerar mål som är attraktiva för dig, skapas automatiskt motivation att uppnå dem. Du kommer snart märka att du får mer energi, ökat självförtroende och självkänsla och vill anta nya utmaningar.

En coach ställer frågor och fungerar som ett bollplank. I mötet med coachen ser du situationer och mål utifrån nya perspektiv och du blir mer klarsynt. Exempel på områden som en coach kan hjälpa dig med är: att bli mer effektiv på jobbet, hantera stress, tala inför grupp, hitta en ny karriär eller meningsfullhet i de arbetsuppgifter som du har, förbättra dina relationer, gå ner i vikt eller att hantera specifika situationer bättre.

Det finns två organisationer som certifierar coacher: International Coach Federation (ICF) och International Coaching Community (ICC). Den coach som innehar någon av dessa certifieringar, uppfyller särskilda kvalitetskrav och är förpliktad att följa deras etiska riktlinjer. För mer information om respektive organisation och deras riktlinjer, se länkar nedan.
icc_logo3icflogocolor3
www.icfsverige.se

www.international-coach.com